Списак чланова Српског Друштва за Механику

Молимо Вас да проверите податке са списка.
Потребно је доставити све промене (звање, е-маил адреса, адреса фирме и докази о уплати уколико нису еведентирани на списку).
 Добродошле су све примедбе и предлози. Уколико је потребна профактура за плаћање чланарине потребно је да нас о томе обавестите. 
Молимо
 Вас, такође, да скениране уплатнице пошаљете искључиво на ову емаил адресу

Е-пошта:

ssm@mas.bg.ac.rs

Ако се Ваша електронска порука односи на било који од поменутих разлога – нека у предмету поруке буде написано:

ВАШЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ У ВЕЗИ ЧЛАНСТВА У СДМ (УПЛАТНИЦА; ПРОФАКТУРА; ИЗМЕНА ПОДАТАКА,…)

Потенцијални чланови друштва могу да посете вебстраницу: http://www.ssm.org.rs  где се могу детаљно информисати о плаћању чланарине.

Унапред се захваљујемо на Вашој помоћи.


Zvanje ili funkcija

E-mail

FirmaID

Adresa firme

2012

2013

 1.  

Bojanić Marko

bojanic.marko@gmail.com,

Vojnotehnički institut , Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd

da

 1.  

Blažić Marija

blazicmarija@yahoo.com

Vojnotehnički institut , Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd

Da

 1.  

Jovanović Nikola

 1.  

Kudravceva Ljudmila

ljuta1@gmail.com

 1.  

Lukić Dragan

UNS, Kozaračka 2a, 24000 Subotica

 1.  

Isailović Velibor

velibor@kg.ac.rs,

Center for Scientific Research SASA and University of Kragujevac

Jovana Cvijica bb, 34000 Kragujevac, Serbia

 1.  

Veljković Dejan

dejanvel@ptt.rs,

dveljkovic@sbb.co.rs,

Center for Scientific Research SASA and University of Kragujevac, Serbia

Jovana Cvijica bb, 34000 Kragujevac,

 1.  

Sedmak Stojan

redovni profesor u penziji
Predsednik DIVK

asedmak@eunet.rs,

sedmak@divk.org.rs,

Društvo za integritet i vek konstrukcija

Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd

 1.  

Živanović Miloš

projektant

milanzi@sbb.rs,

EDePro

Kralja Milutina 33, 11000 Beograd

da

 1.  

Mikičić Dušan

redovni profesor

Elektrotehnički fakultet –  BG

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Nedeljković Mileta

dipl.ing.

mileta@kg.ac.rs,

Elektrotehnički fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Kolarević Milena

Samostalni inženjer

milenakolarevic@yahoo.com ,

Energoprojekat-Hidroinženjering

Bulevar Mihaila Pupina 12, Beograd

da

 1.  

Djordjevic Nenad

student magistarskih studija

ndjordjevic@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

 1.  

Dragan Milosavljević

redovni profesor

dmilos@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjić 6, Serbia Kragujevac,

da

da

 1.  

Filipović Nenad

vanredni profesor

fica@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

da

 1.  

Jovičić Gordana

docent

gjovicic@ept.kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

da

 1.  

Kojić Miloš

mkojic@hsph.harvard.edu,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

da

 1.  

Mićunović Milan

redovni profesor

mmicun@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjica 6 Kragujevac

 1.  

Milosavljević Dragan

 redovni profesor

dmilos@kg.ac.rs,

 Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

да

да

 1.  

Nikolić Ilija

inikolic@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

 1.  

Pavlović Ana

student doktorskih studija

ana.pavlovic@mail.ing.unibo.it,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

 1.  

Rakić Dragan,

student magistarskih studija

drakic@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

da

 1.  

Ranković Vesna

vesnar@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

 1.  

Ranković Vladimir

dipl.ing.

vladar@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

 1.  

Rosić Bojana

student doktorskih studija

rosic_bojana@yahoo.com,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

 1.  

Slavković Radovan

redovni profesor

radovan@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

da

 1.  

Stojanović Boban

bobi@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

 1.  

Vujanac Rodoljub

asistent pripravnik

vujanac@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

 1.  

Vujanac Rodoljub

 Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

da

 1.  

Vukadinović Vlade

student magistarskih studija

vukadinac@yahoo.com,

 Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

 1.  

Vulović Snežana

istraživač saradnik

vsneza@kg.ac.rs,

 Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

da

 1.  

Živković Miroslav

Redovni profesor

zile@kg.ac.rs,

 Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

da

 1.  

Otašević Lazar

dipl.ing.

lazar@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Elektrotehnički fakultet Beograd

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

 1.  

Maričić Nikola

redovni profesor

nik.maricic@sezampro.rs,

nikola.maricic@pr.ac.rs,

Fakultet tehnickih nauka

Kneza Milosa 7, Kosovska Mitrovica

da

 1.  

Radojković Mladen

mladenr@teleport.co.rs,

Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica

Kneza Milosa 7

 1.  

Vasic Zlatibor

redovni profesor

vasich@verat.net,

Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica

Kneza Milosa 7

 1.  

Tašin Slobodan

asistent

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Atanacković Teodor

redovni profesor

atanackovic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Balčić Branislav

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Bikić Siniša

asistent

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Braun David

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Bukurov Masa

docent

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Bukurov Žarko

redovni profesor

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Cvetićanin Livija

redovni profesor

cveticanin@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Čavić Maja

docent

scomaja@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Damir Madjarevic

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Đukić Đorđe

redovni profesor

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Folić Radomir

redovni profesor

folic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6

 1.  

Glavardanov Valentin

vanja@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Grahovac Nenad

nenadgraho@yahoo.com,

ngraho@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6

da

da

 1.  

Kostić Milan

asistent

mkost@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Kovačić Ivana

Vanredni profesor

ivanakov@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Kuzmanović Siniša

redovni profesor

kuzman@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6

 1.  

Maretić Ratko

maretic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6

da

da

 1.  

Nemanja Kovincic.

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Novaković Branislava

nbrana@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Okuka Aleksandar

student doktorskih studija

aleksandarokuka@yahoo.com,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

 1.  

Ozvat Sanja

asistent

sanjao@uns,ac,rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

 1.  

Rakarić Zvonko

zvonko@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Simić Srboljub

ssimic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Spasić Dragan

vanredni profesor

spasic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6

da

da

 1.  

Todorović Bogoljub

laborant

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Uzelac Dušan

redovni profesor

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Vujanović Božidar

redovni profesor

vujanovic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

 1.  

Zuković Miodrag

zukovic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Žigić Miodrag

mzigic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da

 1.  

Vasić Nemanja

Vasic.nemanja@gmail.com ,

Fakultet tehnickih nauka u Kosovskoj Mitrovici

Kneza Milosa 7

 1.  

Raicevic Vladimir

redovni profesor

dekanat@drenik.net,

Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

Kneza
Milosa 7

 1.  

Aleksandar Nikolić

Istraživač saradnik

nikolic.a@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

 Dositejeva 19, 36000 Kraljevo

da

 1.  

Bulatović Radovan

Vanredni profesor

bulatovic.r@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo

 1.  

Dedić Milan

vanredni profesor

dedic.m@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo

 1.  

Radović Svetislav

vanredni profesor

radovic.s@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo

 1.  

Šalinić Slaviša

docent

salinic.s@ptt.rs,

salinic.s@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

 Dositejeva 19, 36000 Kraljevo

da

da

 1.  

Veljović Miljan

asistent

veljovic.m@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo

 1.  

Vesković Miroslav

redovni profesor

veskovic.m@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo

da

da

 1.  

Čamagić Ivica

asistent

FTN – KM

Kneza Milosa 7

 1.  

Ćosić Mladen

student postdipl.

mladen165@inffo.net,

FTN, Novi Sad.

 1.  

Anđelković Zoran

zoka@bitsrs.net,

GOŠA Institut

 1.  

Igić Tomislav

redovni profesor

tigic@mail.gaf.ni.ac.rs,

Građevinski fakultet

Niš

Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš

da

da

 1.  

Bojović Živorad

redovni profesor

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Brčić Stanko

redovni profesor

stanko@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Ćetković Marina

asistent

marina@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bul kralja Aleksandra 73

 1.  

Ćorić Branislav

redovni profesor

bcoric@grf.bg.ac.rs ,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Ćorić Stanko

asistent

cstanko@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bul kralja Aleksandra 73

 1.  

Deretić-Stojanović Biljana

 vanredni profesor

biljads@grf.bg.ac.rs ,

Građevinski fakultet Beograd

Bul kralja Aleksandra 73

 1.  

Dunica Šerif

redovni profesor

dunica@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Grbić Dragoljub

redovni profesor

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Jevtić Dragica

vanredni profesor

dragica@imk.grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Koložvari Kristijan

saradnik

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Kolundžija Branislav

redovni profesor

brana@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Kostić Svetlana

asistent

svetlana@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

 1.  

Kostić Svetlana

asistent

svetlana@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

da

 1.  

Kuzmanović Vladan

docent

vladak@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

 1.  

Lukić Dragan

drlukic@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

 1.  

Lukić Igor

student

igorlookic@sezampro.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Mandić Rastislav

vanredni profesor

rale@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Marjanović Miroslav

asistent

mmarjanovic@grf.rs

miregrf@yahoo.com

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

da

 1.  

Marković Nenad

docent

nenad@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Naerlović-Veljković Natalija

redovni professor u penziji

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Nefovska Danilović Marija

asistent

marija@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

da

 1.  

Nikolić Dragoljub

redovni profesor

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Petronijević Mira

vanredni profesor

pmira@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

da

 1.  

Pujović Branislav

pujevic@eunet.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Radenković Gligor

vanredni profesor

radenkovic@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Savić Ljubodrag

redovni profesor

ljdsavic@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

 1.  

Savić Ljubomir

vanredni profesor

savicl@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  
Igor Savelјić          

da

 1.  

Stevanovic Bosko

docent

bole@imk.grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Stošić Saša

asistent

sasa@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Šarkić Anina

asistent

anina@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Šumarac Dragoslav

redovni profesor

sumi@eunet.rs

sumi@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73, Beograd

da

 1.  

Tomičić-Torlakov Mirjana

redovni profesor

mtomicic@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Trikoš Ivan

itrikos2001@yahoo.com

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Vuksanović Đorđe

redovni profesor

george@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Zakić Dimitrije

asistent

dimmy@imk.grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

 1.  

Trajković Marina

asistent

trajmarina@yahoo.com

Građevinski fakultet Niš

Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš

 1.  

Milašinović Dragan

redovni profesor

ddmil@gf.su.ac.rs,

Građevinski fakultet Subotica,

Kozaračka 2a, 24000 Subotica

 1.  

Maksimović Čeda

 

Građevinski fakultet, Beograd

 1.  

Zorica Dušan

zorica@gf.su.ac.rs

Građevinski fakultet, Subotica

Kozaračka 2a

da

da

 1.  

Radomir Jovičić

naučni saradnik

rjovicic@mas.bg.ac.rs

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu

Kraljice Marije 16, Beograd

 1.  

Ivana Ivanovic

ivanovicivana@hotmail.com

Inovanioni centar, MF, BG

da

 1.  

Kordić -Diković Nina

Istraživač saradnik

nkordic@eunet.rs

Inst. za ispitivanje materija

Bul. Vojvode Mišića 43, BG

 1.  

Aleksić  Vujadin

Istraživač

f_aleksic@verat.net

Inst. za ispitivanje materijala

da

da

 1.  

Arsić Miodrag

Viši naučni saradnik

miodrag.arsic@institutims.co.rs

Inst. za ispitivanje materijala, BG

Bulevar Vojvode Mišića 43,

 1.  

Jovičić Katarina

katarina.jovicic@institutgosa.rs ,

Institut Goša, Beograd

da

 1.  

Linić Suzana

Institut Goša, Beograd

da

 1.  

Ristić Marko

Institut Goša, Beograd

da

 1.  

Vasović Ivana

Student doktorskih studija

ivanavvasovic@gmail.com;

Institut Goša, Beograd

da

da

 1.  

Popović Borjan

dipl.inž.građ

borjan@uns.ac.rs

popovic173@nscable.net

Institut za građevinarstvo,
Fakultet tehničkih nauka,

21000 Novi Sad,
Trg Dositeja Obradovića 6.

234.

Belošević Srdjan

Viši naučni saradnik

v1belose@vin.bg.ac.rs

Institut za nuklearne nauke Vinča
Laboratorija za termotehniku i energetiku

p. fah 522, 11001 Beograd

da

da

233.

Stanković Branislav

Istraživač saradnik

branstan@vin.bg.ac.rs

Institut za nuklearne nauke Vinča
Laboratorija za termotehniku i energetiku

p. fah 522, 11001 Beograd

da

da

 1.  

Atanasovska Ivana

assistant professor

iviatanasov@yahoo.com

Institute Kirilo Savic, Belgrade, Serbia

da

 1.  

Kozak Dražan

Associate Professor

dkozak@sfsb.hr

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek,

Mechanical Engineering Faculty,

Trg I. Brlić-Mažuranić 2, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia

da

da

 1.  

Anđelić  Nina

Vanredni profesor

nandjelic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Balać Igor

Vanredni profesor

ibalac@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Benišek Miroslav

redovni profesor

mbenisek@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

 1.  

Bošnjak Srđan

redovni profesor

sbosnjak@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Božić Ivan

asistent

ibozic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Buljak Vlada

asistent

vbuljak@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Crnojević Cvetko

redovni profesor

ccrnojevic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Čantrak Đorđe

asistent

djcantrak@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Čantrak Svetislav

redovni profesor

scantrak@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

 1.  

Ćoćić Aleksandar

asistent

acocic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Debeljković Dragutin

redovni profesor

ddebeljkovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Dunjić Momčilo

vanredni profesor

mdunjic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Dzindo Emina

edzindo@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

 1.  

Đorđević Vladan

redovni professor u penz.

vladj@rcub.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Đurić Dragutin

asistent

ddjuric@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Elek Predrag

asistent

pelek@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Gajić Aleksandar

redovni profesor

agajic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Gašić Vlada

asistent

vgasic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Gnjatović Nebojša

asistent

ngnjatovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

da

 1.  

Golubović Zoran

redovni profesor

zogol@eunet.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Ilić Dejan

asistent

dilic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Ivanjin Bojan

asistent

bivljanin@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Jeremić Olivera

Vanredni profesor

ojeremic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Koruga Djuro

Redovni profesor

dkoruga@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

 1.  

Lazarević Mihailo

redovni profesor

mlazarevic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Lečić Milan

docent

mlecic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Maneski Taško

redovni profesor

tmaneski@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Milićev Snežana

docent

smilicev@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Milinović Momčilo

Redovni profesor

mmilinovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

da

 1.  

Milošević Mitić Vesna

Redovni

profesor

vmilosevic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Milovančević Milorad

Redovni

profesor

mmilovancevic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Mitrović Radivoje

redovni profesor

rmitrovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Mitrović Zoran

Redovni

profesor

zmitrovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Mladenović Goran

asistent

gmladenovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Mladenović Nikola

redovni profesor

nmladenovic@mas.bg.ac.rs 

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Nedeljković Miloš

redovni profesor

mnedeljkovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Obradović Aleksandar

Redovni profesor

aobradovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Ognjanović Milosav

redovni profesor

mognjanovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Pavišić Mirko

vanredni profesor

mpavisic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Peković Ognjen

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

da

 1.  

Petković Zoran

redovni profesor

zpetkovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Petrović Ana

asistent

aspetrovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

da

 1.  

Petrović Ana

asistent

aspetrovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Petrović Milica

asistent

milicapetrovic351@yahoo.com,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Plavšić Nedeljko

Red. prof. u penziji

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

 1.  

Radosavljević Velimir

vanredni profesor

radosawljewic@PTT.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

 1.  

Radulović Radoslav

asistent

rradulovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Rašuo Boško

redovni profesor

brasuo@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Rosić Božidar

redovni profesor

brosic@mas.bg.ac.rs

 Mašinski fakultet Beograd

 Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Ružić Dobroslav

redovni professor u penz.

druzic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Sedmak Aleksandar

redovni profesor

asedmak@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Simonović Aleksandar

Vanredni profesor

asimonovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Slavković Nikola

asistent

nslavkovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

da

 1.  

Stamenić Zoran

docent

zstamenic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Stevanović Nevena

Vanredni profesor

nstevanovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Stojadinović Slavenko

asistent

sstojadinovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

da

 1.  

Stokić Zoran

docent

zstokic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Svorcan Jelena

asistent

jsvorcan@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Trišović Nataša

docent

ntrisovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Vuković Josif

redovni professor u penz.

jvukovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

 1.  

Zeković Dragomir

redovni profesor

dzekovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Zorić Nemanja

asistent

nzoric@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Zrnić Nenad

Vanredni profesor

nzrnic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

Da

 1.  

Goran Janevski

jane@masfak.ni.ac.rs

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

da

 1.  

Hedrih-Stevanović Katica

redovni profesor

katica@masfak.ni.ac.rs

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

da

da

 1.  

Jovanović Dragan

docent

 jdragan@masfak.ni.ac.rs,

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

da

 1.  

Kozić Predrag

redovni profesor

kozicp@yahoo.com ,

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

da

 1.  

Maksić Mile

profesor

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

 1.  

Mitić Sneška

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

da

 1.  

Mitić Snežana

docent

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

 1.  

Pavlović Ivan

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

da

 1.  

Pavlović Ratko

redovni profesor

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

da

 1.  

Simonović Julijana

bjulijana@masfak.ni.ac.rs

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

 1.  

Vladimir Stojanović

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

da

 1.  

Knežević Rade

kneginje@ptt.rs

Mašinski fakultet Niš,

Viša tehnička tehnološka škola,

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

17500 Vranje, F.Filipovića 20

 1.  

Bulatović Ranislav

redovni profesor 

ranislav@cg.ac.rs

Mašinski fakultet Podgorica

 Cetinjski put bb, 81 000 Podgorica

 1.  

Kažić Mila

redovni profesor

milak@cg.ac.rs

Mašinski fakultet Podgorica

Cetinjski put bb, 81 000 Podgorica

 1.  

Posavljak Strain

docent

strain.posavljak@unibl.rs

Mašinski fakultet, Banja Luka

v. Stepe Stepanović 75

78000 Banja Luka

 1.  

Đorđević Aleksandar

merkur@bankerinter.net

Mašinski fakultet, Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

 1.  

Bakša Aleksandar

redovni professor u penz.

bbaksa@sezampro.rs

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd

da

da

 1.  

Jarić Jovo

redovni professor u penz

jovojaric@yahoo.com

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd

da

da

 1.  

Međo Bojan

saradnik

bojanmedjo@gmail.com

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd

 1.  

Mijuca Dubravka

docent

dmijuca@matf.bg.ac.rs

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd

 1.  

Žiberna Ana

saradnik

anaziberna@yahoo.com

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd

 1.  

Cajić Milan

Istraživač saradnik

mcajic@mi.sanu.ac.rs,

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 36, Beograd

da

 1.  

Dragović Vladimir

naučni savetnik

vladad@turing.mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da

 1.  

Gajić Borislav

naučni saradnik

gajab@mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da

 1.  

Jovanović Božidar

bozaj@turing.mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da

 1.  

Karličić Danilo

danilok@turing.mi.sanu.ac.rs,

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 36, Beograd

da

 1.  

Mušicki Đorđe

redovni profesor

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

 1.  

Radnović Milena

milena@mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da

 1.  

Radojević Dragi

 dragir@mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

 Knez Mihailova 35, 11001 Beograd

 1.  

Stamenković Marija

Istraživač-saradnik

s_marija86@yahoo.com,

Matematički institut SANU

Beograd

da

 1.  

Vujičić Veljko

redovni profesor u penz.

vvujicic@turing.mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da

 1.  

Rosić Mirko

rosic@infosky.net

Medical Faculty, University of Kragujevac

 1.  

Vosika Zoran

Nezaposlen

 1.  

Stašević Milenko

Milenko.Stasevic@nis.eu,

NIS

da

 1.  

Tomić Aleksandar

atomic@aob.bg.ac.rs

Peoples Observatory

Kalemegdan, 11000 Belgrade

 1.  

Miljković Olga

olga@kg.ac.rs

omiljkovic@mas.bg.ac.rs

PMF KG,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd

 1.  

Radomirovic Dr Dragi

redovni profesor

dragir@polj.uns.ac.rs

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

da

 1.  

Krstić Miodrag

dipl.fiz.

mkrstic@kg.ac.rs,

Prirodno-matematički fakultet, Fizika
Kragujevac

Jovana Cvijica bb, 34000 Kragujevac

 1.  

Ivanović Miloš

mivanovic@kg.ac.rs,

Prirodno-matematički fakultet, Fizika,
Kragujevac

Jovana Cvijica b.b. 34000 Kragujevac

da

 1.  

Grozdanović Ines

asistent

ines@rgf.bg.ac.rs

Rudarsko-geološki fakultet

Đušina 7, Beograd

 1.  

Šestak Ivan

isestak@sezampro.rs

Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

Đušina 7, Beograd

 1.  

Vasović Nebojsa

kisi@eunet.rs ,

Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

Đušina 7, Beograd

 1.  

Zajić B.

Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

Đušina 7, Beograd

 1.  

Hajdin Nikola

akademik

SANU,  Beograd

Knez Mihailova 35

 1.  

Kukić Katarina

ketrinm@eunet.rs

k.mijailovic@sf.bg.ac.rs

Saobraćajni fakultet Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da

 1.  

Kastratović Gordana

docent

g.kastratovic@sf.bg.ac.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da

 1.  

Kuzmanović Dragoslav

redovni profesor

kuzmand@eunet.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da

 1.  

Mijailović Radomir

docent

radomirm@beotel.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

 1.  

Perišić Dragovan

asistent

d.perisic@sf.bg.ac.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da

 1.  

Rusov Srđan

vanredni profesor

s.rusov@sf.bg.ac.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305

 1.  

Šelmić Ratko

redovni profesor

ratkos@eunet.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305

 1.  

Vidanović Nenad

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da

 1.  

Mesarović Siniša

Associate Professor

tel. (509) 335-7936 E-mail: mesarovic@mme.wsu.edu

http://www.mme.wsu.edu/people/faculty/faculty.html?mesarovic

http://wsu.academia.edu/SinisaMesarovic

School of Mechanical & Materials Engineering

Washington State University, PO Box 642920

Pullman,

Washington 99164-2920, USA

da

 1.  

Ilić Nenad

ilic.nnd@gmail.com

student doktorskih studija na Masinskom fakultetu u Kragujecvu

da

 1.  

Janković Nikola

jnikolia78@yahoo.com

student doktorskih studija na Masinskom fakultetu u Kragujecvu

da

 1.  

Peulić Aleksandar

apeulic@tfc.kg.ac.rs

Technical Faculty, Cacak

 1.  

Jovanović Miroslav

Dipl. inž. meh.

mjovano@sbb.rs,

Tehnicko opitni centar Vojske Srbije

Vojvode Stepe 445
11000 Beograd

da

 1.  

Stamenković Dragi

dr nauka

dragi33@gmail.com

Termoelektro, Beograd

 1.  

Rakin Marko

Vanredni profesor

marko@tmf.bg.ac.rs

TMF  Beograd

Karnegijeva 4, Beograd

 1.  

Milović Ljubica

docent

acibulj@tmf.bg.ac.rs

TMF Beograd

Karnegijeva 4, Beograd

da

da

 1.  

Radović Nenad

Docent

nenrad@tmf.bg.ac.rs

TMF Beograd

Karnegijeva 4, Beograd

 1.  

Zrilić Milorad

docent

zrilic@eunet.rs

misa@tmf.bg.ac.rs

TMF,  Beograd

Karnegijeva 4, Beograd

 1.  

Jeremić Boris

vanredni profesor

jeremic@ucdavis.edu

Univ. of California, Civil. Engineering,

CA 95616, Davis

 1.  

Gubeljak Nenad

Vanredni profesor

nenad.gubeljak@uni-mb.si

University of MariborFaculty of Mechanical Engineering

Smetanova ulica 17
SI-2000 Maribor, Slovenia

 1.  

Boljanović Slobodanka

Doktor Tehnickih Nauka


djobo@beotel.rs

Visa tehnicka masinska skola – Beograd

Zemun – Beograd, Nade Dimic br. 4

 1.  

Ristić Danijela

ogividan@eunet.rs

Visa tehnicka masinska skola – Beograd

Nade Dimić 4, Zemun

da

 1.  

Petrović Radovan

profesor

radovan4700@yahoo.com
petrovic.r@mfkv.kg.ac.rs

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija

Radoja Krstica 19
37240 Trstenik

da

 1.  

Kari Aleksandar

karial@ptt.rs

Vojna akademija – Katedra naoruzanja i borbenih sistema

ul. Generala Pavla Jurisica Sturma 33
11000 Beograd

 1.  

Jerkovic Damir

dipl.inz. masinstva

damirj@ptt.rs

Vojna akademija,

Pavla Jurisica Sturma 33, Beograd

 1.  

Djurkovic Vlado

vanredni profesor

svskom@net.rs

Vojna akademija, Beograd

 1.  

Veličković Vladan

dusonja@absolutok.net

Vojno tehnički institut,

Ratka Resanovića 1, Beograd (Žarkovo)

 1.  

Burzić Zijah

vodeći istraživač

zburzic@eunet.rs

Vojnotehnički institut , Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd

 1.  

Dijana Damljanović

Vodeći istraživač

didamlj@gmail.com

Vojnotehnički institut Beograd

ul. Ratka Resanovića 1, Beograd

da

 1.  

Maksimović Stevan

Redovni profesor

s.maksimovic@open.telekom.rs

Vojnotehnički institut Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd

da

da

 1.  

Grabulov Vencislav

Načelnik odeljenja

venciaiv@eunet.rs

Vojnotehnički institut VJ

Katanićeva 15, Beograd

 1.  

Malobabić Dejan

malobabic_dejan@yahoo.com

Vojnotehnički institut VJ

Ratka Resanovića 1, 11000 Beograd

 1.  

Ognjanović Ognjen

ognjenognjanovic@yahoo.com

Vojnotehnički institut,

Ratka Resanovića 1, Beograd

da

 1.  

Perković Srđa

srdja.perkovic@vti.vs.rs,

s.perkovic@sbb.rs,

Vojnotehnički institut,

Ratka Resanovića 1, Beograd

da

 1.  

Ilić Ivana

ivilic76@yahoo.com

VTI

Ratka Resanovića 1, 11000 Belgrade, Serbia

 1.  

Samarđzić Marija

Vodeći istraživač

majasam@ptt.rs,

VTI, Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd

da

275.

Miloš Kojić

          da
276

Nenad Filipović

          da
277

Lazar Velicki

          da
278

Milјan Milošević

          da
279

Radivoje Radaković

          da
280

Žarko Milošević

          da
281

Svetlana Jeremić

          da
282

Bono Lucic

          da
283

Nikola Mijailović

          da
284

Vasso Potiska

          da
285

Arso Vukićević

          da
286 Tijana Đukić           da
287

Velibor Isailović

          da
288

Dalibor Nikolić

          da
289

Marko Živanović

          da
290

Miloš Radović

          da
291

Patrick Trouillas

          da
292

Jelena Đorović

          da
293

Dejan Petrović

          da
294

Dejan Milenković

          da
295

Ćemal  Dolićanin

redovni  profesor cdolicanin@np.ac.rs Državni univerzitet u Novom Pazaru

Vuka Karadzića bb.

36300 Novi Pazar,

Srbija

  da
296 Aleksandar Radaković asistent sale1311@gmail.com Državni univerzitet u Novom Pazaru

Vuka Karadzića bb.

36300 Novi Pazar,

Srbija

  da
297 Vera Nikolic-Stanojević redovni profesor veranikolic1@gmail.com Državni univerzitet u Novom Pazaru

Vuka Karadzića bb.

36300 Novi Pazar,

Srbija

  da
298 Edin Dolićanin docent edin.dolicanin@yahoo.com Državni univerzitet u Novom Pazaru

Vuka Karadzića bb.

36300 Novi Pazar,

Srbija

  da