Važni linkovi

  Međunarodne organizacije

  International Union of Theoretical and applied Mechanics – IUTAM
  European Mechanics Society – EUROMECH 
  European Structural Integrity Society – ESIS 
  European Community on Computational Methods in Applied Sciences
  ECCOMAS
  Mreža Jugoistočne Evrope za saradnju u obrazovanju
  Evropska univerzitetska asocijacija
  Hrvatsko društvo za mehaniku
  Slovenacko društvo za mehaniku
  Evropska fondacija za nauku