Vesti

Master class – Српски механичари

Публикација Master class – Српски механичари објављена је у издању Српског друштва за механику, поводом обележавања два значајна јубилеја – протекле године навршило се 70 година од првог конгреса механике, одржаног 1952. године на Бледу, а наредне, 2024. године, навршава се 70 година од званичне регистрације „Друштва за механику” у оквиру „Савеза друштва инжењера и техничара”, основаног у време Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Овај својеврсни лексикон српских механичара, објављен на 1007 страна, садржи биобиблиографије знаменитих научника који су стварали и развијали српску механику од друге половине 19. века до почетка 21. века. Они су мењали устаљене научне токове и својом иновативношћу и оригиналношћу идеја задужили не само српску теоријску и примењену механику и свој народ, већ и светску науку. Књига садржи биобиблиографије 14 научника из области механике (Љубомир Клерић, Милутин Миланковић, Коста Алкович, Иван Арновљевић, Јаков Матвејевич Хлитчијев, Татомир П. Анђелић, Антоан Димитрија Билимович, Никола М. Обрадовић, Константин Петрович Вороњец, Светополк Пивко, Данило П. Рашковић, Влатко Брчић, Ђорђе Лазаревић, Бранко Жежељ). Њима су придодате биобиблиографије још четири истакнута научника из других области, који су својим научним доприносима унапредили механику (Милан Ђурић, Миомир Вукобратовић, Михаило Петровић Алас, Мирко Стојаковић). У посебном поглављу књиге су биобиблиографије недавно преминулих научника – академика Николе Хајдина и академика Ђорђа Злоковића (преузете из Годишњака САНУ), као и академика Божидара Вујадиновића и професора Растка Стојановића (преузете из Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2014).

За креирање и реализовање овог издавачког подухвата најзаслужнија је проф. др Катица (Стевановић) Хедрих, а поред ње, приређивачи су академик Милош Којић и проф. др Ненад Филиповић, председник Српског друштва за механику. Позитивaн суд о књизи дали су рецензенти академик Зоран Кнежевић и академик Градимир В. Миловановић.

Публикацијом Master class – Српски механичари започињемо значајан процес неговања културе сећања и архивирања података о знаменитим српским механичарима и њиховим научним и стручним резултатима. Надамо се да ће она бити не само допринос сагледавању историје српске механике и наше научне и културне баштине, бити подстицај и изазов младим научницима, истраживачима и иноваторима, посебно на пољу машинских и техничких наука.

Публикацију можете презети на ЛИНК-у.

EUROMECH

Deadline to submit proposals for organizing a EUROMECH colloquium during the year 2024 (or 2025) has been extended until 30 March 2023. Essential features of EUROMECH Colloquia are that they are specialized in content, small in size (30 to 50 participants) and informal in character. Check the format and the guidelines for organizers on our website (https://euromech.org/colloquia). EUROMECH provides a financial support of 2000 € to selected colloquia. Proposals may be submitted directly online under “Proposal for a EUROMECH Colloquium” and they will be examined by the EUROMECH Council during its annual meeting in April 2023.

Marc Geers (EUROMECH President), Jacques Magnaudet (Secretary General)

Monograph, Extremal problems and inequalities of Markov-Bernstein type of algebraic polynomials (pdf), Robert B. Gardner, Narendra K. Govil, Gradimir V. Milovanović, London, Academic Press, 2022

Inequalities for polynomials and their derivatives are very important in many areas of mathematics, as well as in other computational and applied sciences; in particular, they play a fundamental role in approximation theory. Here, not only Extremal Problems and Inequalities of Markov-Bernstein Type for Algebraic Polynomials, but also ones for trigonometric polynomials and related functions, are treated in an integrated and comprehensive style in different metrics, both on general classes of polynomials and on important restrictive classes of polynomials.

Академик Милош Којић – Ширење хоризонта

Аутора Мирослава Стојиловића, публикована у издању Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу –  Сестре Јањић 6 – Заједно за Крагујевац

Академик Милош Којић је оснивач Српске школе рачунске механике и Српаског друштва за рачунску механику са научним часописом, и некадашњи ректор Универзитета у Крагујевцу. Професор Ненад Филиповић, садашњи ректор Универзитета у Крагујевцу и председник Српског друштва за механику, као Којићев најталентованији студент и сарадник наставља научне активности Српске школе рачунске механике и Српског друштва за рачунску механику са научним часописом.

Најзначајнији научни доприноси академика Милоша Којића су у областима рачунске механике и биомеханике. Данас, и у деветој деценији је научно активан и као академик у САНУ, и као редовни члан и професор Наномедицине на Истраживачком институту Методистичке болнице у Хјустону.

Zbornik radova 19(27) published by MISANU

Editor academician Vladan Djordjević, Katica (Stevanović) Hedrih – Guest Editor of Special Issue “Dynamics of Hybrid Systems of Complex Structures”

Twelve chapters of the Zbornik radova 19(27) entitled “Dynamics of Hybrid Systems of Complex Structures”, 450 pages, edited by Katica (Stevanović) Hedrih. A part of the scientific results in the field of mechanics that were achieved by the team of the Project ON174001 “Dynamics of hybrid systems of complex structures” (2011-2019) was presented, in the realization of which researchers from 13 scientific institutes and faculties in Serbia participated. They contributed eight review papers in eight chapters. The authors of four chapters are from abroad (Italy, Brazil, Ukraine and India), who participated in ten Minisymposiums organized by the project. The chapters contain original results in the field of Nonlinear dynamics of hybrid systems of complex structures, Rolling of bodies along curved lines and surfaces, collision theory of rolling bodies, Bifurcation and stability of complex dynamical systems, Oscillations of fractional-type systems, Biological oscillators, Nonlinear transformations of base vectors of tangent spaces, Dynamics robots, Fracture mechanics and Control of time-delayed systems, etc.

Конкурс

На основу одлуке Управног одбора од 12.12.2022., Српско друштво за механику расписује конкурс (ПДФ) за

главног и одговорног уредника научног часописа
ТЕОРИЈСКА И ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА – Theoretical and Applied Mechanics

Услови конкурса утврђени су Статутом друштва, који се може наћи на сајту друштва www.ssm.kg.ac.rs. Поред услова из члана 47 Статута, кандидат треба да има способност за организовање рада редакције и испуњава важеће услове за Руководиоца пројекта Фонда за науку Републике Србије. Пријаве слати на емаил адресу друштва: ssm@mas.bg.ac.rs или поштом на адресу: Универзитет у Крагујевцу, ул. Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац до 05.04.2023.

Уз пријаву доставити:
– кратку биографију и
– своје виђење уређивања часописа.

У Крагујевцу, 26.12.2022. год.

Преминуо академик Владан Ђорђевић

Поштовани чланови СДМ,

Са великим жаљењем Вам преносим вест да је данас поподне преминуо академик Владан Ђорђевић у Београду у 85. години.

Академик Владан Ђорђевић рођен је у Крушевцу, 7. октобра 1938. Oсновна научна и стручна област рада академика Ђорђевића била теоријска и примењена механике флуида, а посебно теорија граничног слоја, теорија струјања нехомогених и ротирајућих флуида, теорија таласних кретања флуида и теорија хидродинамичке стабилности и преласка у турбуленцију.

Обављао је функцију генералног секретара и председника Југословенског друштва за механику, као и председника Друштва за механику Србије (1983‒1985). Био је члан Европске уније за механику, Друштва за примењену математику и механику, Академије инжењерских наука Србије (АИНС) и других научних институција.

Поље његовог научног рада обухватало је и биомеханику флуида, као и проблеме струјања гасова у микроканалима који имају велику примену у савременим технологијама микроелектро-механичких система (MEMS).

Дипломирао је на Одсеку за хидроенергетику Машинског факултета Универзитета у Београду (1961). Постдипломске студије завршава на Групи за механику Природно-математичког факултета у Београду, где је магистрирао (1963) и докторирао (1966) из области теорије граничног слоја.

Као Хумболтов стипендиста завршио је постдокторску специјализацију на Алберт-Лудвигс универзитету у Фрајбургу (1968-1969), а као Фулбрајтов стипендиста био је гостујући научник на Универзитету Јужне Калифорније у Лос Анђелесу (1975-1976), где је касније радио као гостујући професор на одељењима за ваздухопловство и машинство.

Након завршетка основних студија, почиње да ради као асистент на Катедри за механику флуида Машинског факултета Универзитета у Београду (1962). На истом факултету прошао је сва универзитетска звања, а за редовног професора изабран је 1981 године. Предавао је предмете Механика флуида и Хидраулика и пнеуматика. Био је продекан за наставу (1989-1991) и шеф Катедре за механику флуида (1988-2000).

За дописног члана Српске академије наука и уметности изабран је 1985, а за редовног 1997. године.

Био је председник Одборa за проучавање живота и рада научника у Србији и научника српског порекла САНУ од 2002. године, као и главни уредник едиције САНУ “Живот и дело српских научника”. У периоду од 2000. до 2006. године, био је управник Одељења за механику на Математичком институту САНУ.

Током плодне научне каријере објавио је више од 100 научних радова из основне области и актуелних подобласти механике флуида.

Већи део његових радова објављен је у веома цењеним светским научним часописима као што су: Journal of Fluid Mechanics, Physics of Fluids, Wave Motion, Transactions of the Royal Society A, Journal of Applied Mathematics and Physics, Journal of Applied Mathematics and Mechanics. Аутор је два уџбеника из области теоријске и примењене механике флуида.

Сарађивао је са Војно-техничким институтом у Београду, где је радио на развоју полуаутоматског и аутоматског хемијског детектора. У широком опусу научног рада академика Ђорђевића, посебно место заузима истраживање реолошког понашања хуманих ћелија на којем је радио у сарадњи са Бостонским универзитетом.

За научни рад примио је бројне награде, међу којима се издвајају награда “Проф. др Војислав К. Стојановић” Удружења универзитетских професора и научника Србије (2007), Видовданска повеља града Крушевца (2015) и Повеља за животно дело “Академик Љубомир Клерић” Одељења рударских, геолошких и системских наука АИНС (2016).

Својим научним и педагошким радом дао је велики допринос развоју науке у Србији.

Његов одлазак велики је губитак за Српско друшво за механику, Одељење техничких наука САНУ, Српску академију наука и уметности и свеукупну српску науку.

Ненад Филиповић
Председник СДМ

100 godina od rođenja profesora dr Vlatka Brčića (PDF)

Povodom jubileja 100 godina od rođenja profesora dr Vlatka Brčića, naučnika, profesora univerziteta, člana Generalne asambleje IUTAM-a, građevinskog inženjera i eksperimentatora u oblasti foto-elastičnosti, zaslužnog člana Jugoslovenskog društva za mehaniku na sajt SDM postavljamo prezentaciju o profesoru Vlatku Brčiću, po kojoj je jedno od predavanja održao profesor Stanko Brčić.

18-ti tom Edicije SANU ”Život i delo srpskih naučnika”

18-ti tom Edicije SANU “Život i delo srpskih naučnika” je odštampan!
U njemu je publikovana Bibliografija:
Profesor dr diplomirani matematičar Vlatko Brčić (1919-2000), diplomirani građevinski inženjer, koji je bio i jedan od upravnika Odeljenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU. Autori su: Katica (Stevanović) Hedrih i Stanko Brčić.

 • Akademik Ljubomir Klerić (1844–1910) – Osnivač Srpske škole mehanike
 • Profesor Dr Ing. Dipl. Math. Danila P. Raškovića(1910-1985) – Upravnik Odeljenja za mehaniku Srpske akademije nauka i umetnosti
 • Akademik Tatomir P. Anđelić (1903-1993) – Upravnik Odeljenja za mehaniku Srpske akademije nauka i umetnosti
 • Profesor Dr Ing. Dipl. Math. Vlatko Brčić (1919-200) – Upravnik Odeljenja za mehaniku Srpske akademije nauka i umetnosti

100 godina od rođenja profesora dr Vlatka Brčića (PDF)

Povodom jubileja 100 godina od rođenja profesora dr Vlatka Brčića, naučnika, profesora univerziteta, člana Generalne asambleje IUTAM-a, građevinskog inženjera i eksperimentatora u oblasti foto-elastičnosti, zaslužnog člana Jugoslovenskog društva za mehaniku na sajt SDM postavljamo prezentaciju o profesoru Vlatku Brčiću, po kojoj je jedno od predavanja održao profesor Stanko Brčić.

6th Serbian-Greek Symposium on Advanced Mechanics

The 6th Serbian-Greek Symposium on “Current and Future Trends in Mechanics” will be held in Patras, Greece on August, 24-27, 2022. The Symposium is organized by the Serbian Society of Mechanics (SSM) and the Hellenic Society of Theoretical and Applied Mechanics (HSTAM). Apart from main organizers, the following institutions will also be involved in the symposium as co-organisers: Serbian Academy of Sciences and Arts, University of Kragujevac, University of Belgrade, University of Nis, University of Novi Sad and Serbian Society for Computational Mechanics thus covering almost all meaningful institutions in Serbia that perform research in the different areas of mechanics.

Up to 60 participants, including young scientists, from both countries will be invited to attend the Symposium and present their papers in the area of Mechanics. Scientists from other European countries are also invited to take part in the symposium.

Co-chairmen of the Symposium are: Prof. Nenad D. Filipović from University of Kragujevac, Serbia and Prof. Georgios E. Stavroulakis from Technical University of Crete, Greece.

Izbor zaslužnih i počasnih (inostranih) članova Društva za mehaniku

Za zaslužene članove društva su izabrani:

 • Akademik Miloš Kojić, zbog svog zalaganja i razvoja društva. (predlagač: Prof. Katica (Stevanović) Hedrih)
 • Prof. Katica (Stevanović) Hedrih, zbog svog zalaganja i razvoja društva. (predlagač: Prof. Nenad Filipović)

Za počasne (inostrane) članove su izabrani:

Organizatori Grčko- srpskih simpozijuma:

 • Prof. Džon Kacikadelis (eng. John T. Katsikadelis, National Technical University of Athens)
 • Prof. Antoni Kunadis (eng. Antoni Kunadis) član SANU – već je počasni član

Predsednik Tenzor društva iz Japana:

 • Prof. Tomoaki Kavaguči (eng. Tomoaki Kawaguchi, Mejiro University, Present President of Tensor Society, Japan)

Profesor sa Univerziteta iz Rima:

 • Prof. Đuzepe Rega (eng. Giuseppe Rega, Sapienza University of Rome)

(predlagač: Prof. Katica (Stevanović) Hedrih)

Izbor inostranih članova Naučnog društva Srbije

Plenarni predavači na našim prethodnim Kongresima mehanike izabrani su za inostrane članove Naučnog društva Srbije, na izborima koji su se održali u protekloj nedelji i to:

 • Giuseppe Rega, професор емеритус, Universita’ di Roma La Sapienza, Roma, Italy
 • Walter Lacarbonara, редовни професор, Universita’ di Roma La Sapienza, Roma, Italy

Izveštaj i predlog za izbor inostranih članova

Special Issue: “Nonlinear Dynamics of Mechanical Systems”

dedicated to 75th birthday and 52 years scientific contribution of Prof. Katica Stevanovic Hedrih Guest Editors: Fotios Georgiades, Andjelka Hedrih and Ivana Atanasovska. Proc IMechE Part C: J Mechanical Engineering Science 2021, Vol. 235(20) 4497–4499. DOI: 10.1177/09544062211062768.

ISSN 0954-4062. SAGE. https://journals.sagepub.com/toc/picb/235/20

 1. Hedrih Fotios Georgiades, Andjelka Hedrih and Ivana Atanasovska2 “Nonlinear Dynamics of Mechanical Systems” dedicated to 75th birthday and 52 years scientific contribution of Prof. Katica R. (Stevanovic). Editorijal. Proc IMechE Part C: J Mechanical Engineering Science 2021, Vol. 235(20) 4500–4502. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09544062211058605
 2. Andjelka Hedrih and Fotios Georgiades. Tribute to Prof. Katica R. (Stevanovic) Hedrih. Proc IMechE Part C: J Mechanical Engineering Science 2021, Vol. 235(20) 4503–4505. https://doi.org/10.1177/09544062211054648

8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics (ICSSM2021), Kragujevac, Serbia, June 28-30, 2021

The 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics (ICSSM2021) was held in Kragujevac, Serbia from 28th to 30th June 2021. The Congress was organized by the Serbian Society of Mechanics (SSM) in partnership with: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Faculty of Technical Science, University of Novi Sad, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Hellenic Society of Theoretical and Applied Mechanics, Institute of Information Technology Kragujevac, University of Kragujevac, with the support of the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development, Serbian Academy of Sciences and Arts and Serbian Society for Computational Mechanics.
The Congress was opened by Congress Chairs, Prof. Miloš Kojić and Prof. Nenad Filipović, representative of the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development, Mr. Dragan Satarić and dean of the Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Prof. Dobrica Milovanović.
During the Congress six distinguished plenary speakers delivered the lectures (Prof. Georgios E. Stavroulakis, Prof. Themis Exarchos, Prof. Mihailo R. Jovanović, Prof. Ricardo Ruiz Baier, Dr Božidar Jovanović and Dr Marko Janev), four Mini-Symposia were organized (M1: 5th Serbian-Greek Symposium on Advanced Mechanics, M2: Turbulence, M3: Mathematical Biology and Biomechanics, and M4: Nonlinear Dynamics), and more than 110 papers were presented.
The Congress gathered leading academic scientists, researchers and research scholars which exchanged and shared experiences and research results on various aspects of Theoretical and Applied Mechanics.
Three young researchers were awarded by “dr Rastko Stojanović” award: Jelena Svorcan, Nevena Rosić and Stepa Paunović.
Organizing Committee would like to thank to all participants and authors for contribution.

8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics (ICSSM2021), Kragujevac, Serbia, June 28-30, 2021 – GALLERY

LAUREATES OF THE CHARTERS ACADEMICIAN LJUBOMIR KLERIĆ AND PROF. DR. DIMITRIJE ANTULA IN 2020 (link)

THE WINNERS OF THE CHARTER ACADEMICIAN LJUBOMIR KLERIĆ – Prof. Dr. Katica (Stevanović) Hedrik – systems sciences

For many years of research work and contribution to the historiography of Serbian mining in the second half of the XIX and the beginning of the XX century – by researching the life and work of one of the most important Serbian mining engineers, academician Ljubomir Klerić.

New monograph by John Katsikadelis  “Dynamic Analysis of Structures”  has been published this June by Elsevier (link)

About the Author

John T. Katsikadelis is Professor of Structural Analysis at the School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, Greece. Dr. Katsikadelis is an internationally recognized expert in structural analysis and applied mechanics, with particular experience and research interest in the use of the boundary element method (BEM) and other mesh reduction methods for linear and nonlinear analysis of structures. He is an editorial board member of several key publications in the area, and has published numerous books, many of which focus on the development and application of BEM for problems in engineering and mathematical physics

100 godina od rođenja profesora dr Vlatka Brčića (PDF)

Povodom jubileja 100 godina od rođenja profesora dr Vlatka Brčića, naučnika, profesora univerziteta, člana Generalne asambleje IUTAM-a, građevinskog inženjera i eksperimentatora u oblasti foto-elastičnosti, zaslužnog člana Jugoslovenskog društva za mehaniku na sajt SDM postavljamo prezentaciju o profesoru Vlatku Brčiću, po kojoj je jedno od predavanja održao profesor Stanko Brčić.

Nova knjiga

Prof. Katica R. (Stevanović) Hedrih, je upravo objavila Chapter: Forced Longitudinal Fractional Type Vibrations of a Rod with Variable Cross Section, u knjizi Developments and Novel Approaches in Nonlinear Solid Body Mechanics, Editori: Bilen Emek Abali i Ivan Giorgio, Chapter 18, pp. 325-344. ISSN 1869-8433 ISSN 1869-8441 (electronic) Advanced Structured Materials

Katica R. (Stevanović) Hedrih, (2020), Forced Longitudinal Fractional Type Vibrations of a Rod with Variable Cross Section, in Developments and Novel Approaches in Nonlinear Solid Body Mechanics, Editors: Bilen Emek Abali and Ivan Giorgio, Chapter 18, pp. 325-344. ISSN 1869-8433 ISSN 1869-8441 (electronic) Advanced Structured Materials, ISBN 978-3-030-50459-5 ISBN 978-3-030-50460-1 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-030-50460-1

© Springer Nature Switzerland AG 2020

175 Years from Birth of Ljubomir Klerić (РУДАРСКИ ГЛАСНИК 2019)

Ljubomir Klerić (1844 – 1910), mining engineer, geologist, scientist, constructor, inventor, founder of the Serbian School of Mechanics and Mechanical Engineering, university professor, is one of the first academicians of the Serbian Royal Academy (today Serbian Academy of Sciences and Arts).

  Congress 2019 (CIRIL) first announcement

Invitation to online guest lecture – webinar via Zoom (Prof. Francesco Pellicano) (PDF)

Dear Colleagues,

I would like to cordially invite you to the following guest lecture. Please see the announcement below.

Prof. Francesco Pellicano (Intermech-MORE Centre, Dept. of Engineering „Enzo Ferrari“, University of Modena and Reggio Emilia, Italy) will hold a guest lecture in the framework of SFB 837 about ‘Unusual Vibration Phenomena in Thin Walled Structures’.

This guest lecture will be held as SFB 837-Webinar via Zoom in English.

Please use this link
https://ruhr-uni-bochum.zoom.us/j/97709008743?pwd=eEkzZ3JTWUZVWWY1WGVWeEUzZmIxQT09#success

or enter the following data in the Zoom software:
Meeting-ID: 977 0900 8743
Passwort: 656500

We kindly ask you to switch off your microphone during the lecture. Thank you!

Abstract of the lecture:

In the recent years the characterization of thin-walled structure dynamics has received great interest from the scientific community due to the complexity of such structures and the wide range of applications in Engineering from macro to nanoscales: aircrafts, missiles, propellant tanks, heat exchangers, micro-electro-mechanical systems, nanotubes, etc.
A series of experiments were recently carried out in the Vibration and Powertrain Lab with the goal of investigating the influence of the environment on the dynamics of shells and the onset of novel and unknown kind of behaviors. In particular, the following aspects of the shell dynamics are investigated: thermal conditions, type of forcing, fluid structure interaction.
Experiments show the extreme complexity of the dynamic scenario. Transitions from deterministic to chaos and vice-versa are evidenced: when the excitation is harmonic (deterministic) the response can be periodic, quasiperiodic or chaotic; when the excitation is random the synchronization, and extremely uncommon, phenomenon can lead to a periodic response even though a random response is generally expected.

Tamara Nestorović

  Congress 2019 (CIRIL) first announcement